TOMATIS LUISTERTHERAPIE IS BESTEMD VOOR:

 

 

·   Al diegenen:

        met spraak, gehoor en evenwichtsproblemen, met slechte communicatie of concentratie, met lusteloosheid, dyslexie, dyscalculie, PDD-NOS, NLD, ADD, DCD of Autisme, Down Syndrome, gespannenheid, hyperactiviteit (ADHD), doofheid en psychosomatische klachten, maar ook voor duizeligheid of de ziekte van Menière danwel oorsuizingen.

Bovendien voor:

 

·   Kinderen-jongeren:

   met leer-, gedrags-, taal-, lees-, schrijf-, motorische- en

   spraakproblemen.

 

·   Volwassenen:

      met functioneringsproblemen, slaapstoornissen, vermoeidheid, angsten, depressies, onzekerheid, burn-out,  spreek-, zang-, of musiceerproblemen.

BURN-OUT: De psychische en lichamelijke problemen (o.a. vermoeidheid) worden met de Tomatis methode effectief behandeld. Dit stoelt op de specifieke neurofysiologische stimulaties van zowel geest als lichaam. Bovendien logeert men comfortabel in ons centrum in een post-renaissance pand aan de rivier van die prachtige wandel- en vestingsstad Gorcum.

 

·   Ouderen:

           voor meer energie en vitaliteit.  

 

·   Taalintegratie:

           het verbeteren van de moedertaal en het leren van 

           vreemde moderne talen (Nederlands, Frans, Duits,          

           Engels) en het voorbereiden van examens/tentamens.

 

Bij al deze problemen vervult de coördinatie tussen de twee hersenhelften een cruciale rol. Het oor is de meest effectieve ingang tot de hersenschors en haar verbinding met het zenuwstelsel.

De Luistertherapie interfereert niet met reguliere geneeskunde en onthouden wij ons van adviezen, ook over het gebruik van geneesmiddelen.

 
© centrum voor luistertherapie Gorinchem