De behandeling tijdens de Tomatis Luistertherapie

KENNISMAKING: 2 uur luisteren met uitleg van therapie en gang van zaken (zie tarieven). Indien gewenst ook logeer souterrain met alle faciliteiten en eigen ingang.

 

In het centrum begint men met een Luistertesttest, die Audio-Psycho-Fonologisch onderzoek wordt genoemd. Men stelt vast welke geluiden bij welke frequenties (toonhoogten) de oren minimaal waarnemen en hoe dat gebeurt. De oordominantie en de selectiviteit voor toonhoogteverschillen worden ook vastgesteld.

 

 

De Luistertest  

 

 

Bij de test wordt de inwerking van het geluid op 2 manieren gemeten nl. door luchtgeleiding (koptelefoon op het oor) en door botgeleiding (bottelefoon achter het oor op het rotsbeen). Deze en andere metingen worden geanalyseerd en besproken.

De uitslag van dit onderzoek omvat tevens een voorstel tot een individuele luistertherapie.

De basis van het klankmateriaal is overwegend muziek van Mozart, Gregoriaanse gezangen en waar mogelijk de moederstem, eindigend met de eigen stem. Het geluid wordt speciaal bewerkt en op toonhoogten gefilterd door het elektronisch oor, dat door Tomatis zelf is ontworpen en verbeterd door het Mozart-Brain-Lab te Sint-Truiden. Tomatis noemt Mozart's muziek universeel omdat het zeer harmonisch is, rijk is aan hoge tonen en een hoog ritme heeft, die een stimulerende werking hebben en energie geven.

Tijdens de luistertherapie mag je spelen, tekenen, puzzelen, knutselen, af en toe met elkaar praten, etc. Eten, lezen en schrijven is dan uit den boze, omdat die mentale arbeid de centra in de hersenen dicht bij het gehoor kunnen beļnvloeden.

 • De luistertherapie start met 60 tot 72  sessies van ½ uur,

 • ca. 4 sessies per dag (15 dagen) en bij intensieve

 • therapie met 2 tussenpauzes tot 9 per dag (8 dagen).

 • Rustperiode 4-6 weken .

 • Daarna tenminste twee blokken van 32 sessies, gemiddeld 3-4 blokken.

 • in 8 dagen tot 36  sessies in 4 dagen (intensief).

 • In overleg voortzetting met blokken van 32 - 36 sessies, 

 • afhankelijk van de aard van het probleem en de tests.

 • De pauzes tussen de blokken worden wel steeds langer  

 • meeluisteren moeder met een algemeen programma is gratis

Het resultaat.

De luistertherapie streeft o.a naar het verbeteren van gehoor en het luisteren, van de communicatie, het opheffen van concentratie problemen, het verbeteren van het leervermogen en het verminderen of opheffen van de problemen van dyslexie, AD(H)D of autisme.

Opmerkelijk is ook dat de houding en motoriek verbetert, beter rechtop lopen, opener naar de wereld staan en communicatiever worden. Kunnen zeggen wat je wilt zeggen. 

De Luistertherapie verbetert ons algeheel functioneren en brengt meer evenwicht en harmonie. Daarbij heeft het een positieve invloed op zowel psychische als lichamelijke klachten.

Niet voor niets noemt Tomatis: “Het gehoor de accu van ons lichaam en onze geest.“  

  Uitgebreidere informatie, o.a. over de wetenschappelijke basis, is op het centrum verkrijgbaar. Zie ook pagina Achtergrond; knop "meer".

 

 

 

 

 

 

 

 

LUISTEREN OP HET CENTRUM:

          omdat alleen daar:

 • het elektronisch oor (Brain Activator) aanwezig is waarmee het geluid wordt gefilterd met scherpe frequentie selectie

 • persoonlijke begeleiding aanwezig is

 • het programma direct aangepast  wordt  

 • actief microfoonwerk mogelijk is

 • gefilterde muziek beschikbaar is

 • de balans lucht-botgeleiding ingesteld wordt

 • de balans links-rechts ingesteld wordt

 • bot-lucht vertragingen ingesteld kunnen worden

 • de sterkte en de frequentie van het Tomatis effect gevarieerd kan worden  

 • de kop- met schedeltelefoon wordt toegepast en extra vibratoren voor motorische stimulatie

 

1. Tomatis oorspronkelijk              Elektronisch oor voor geluidsfilter 

2. Alesis CD speler

3. Brain Activator, nieuwe MBL  ontwikkeling voor Elektronisch oor

4. APP 501  met windows muziek- en taalbestanden

 

De koptelefoon met schedeltelefoon

De luistertherapie is geen medische ingreep, maar een wetenschappelijk ontwikkelde trainingsmethode.

 

De Luistertherapie interfereert niet met reguliere geneeskunde en onthouden wij ons van adviezen, ook over het gebruik van geneesmiddelen.

 

 

© centrum voor luistertherapie Gorinchem